Lợi ích làm xà phòng handamde chính là kiểm soát nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm cuối cùng của mình. Nhà Joy với mong muốn ai cũng có thể sở hữu những sản phẩm an toàn, gần gũi và thân thiện với Mẹ thiên nhiên. Tại đây, Nhà Joy chia sẻ đến các bạn những kiến thức mình đã được học, trải nghiệm, sáng tạotrong những điều cơ bản nhất ở đây.

Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công những mẻ xà phòng handmade đầu tay.

Soap with Joy!

Love,